top of page

Ochrona danych


1. Prywatność na pierwszy rzut oka
Informacje ogólne
Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować Ciebie . Znajdź szczegółowe informacje na temat ochrony danych
Proszę zapoznać się z naszą deklaracją o ochronie danych wymienioną pod tym tekstem.


Zbieranie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Zawiadomienie o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być z. B. być danymi, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona internetowa działa bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.


Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu swoich danych
w celu uzyskania przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Poza tym masz prawo do
zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych.


2. Hosting
WIX
Nasza strona internetowa jest hostowana pod adresem Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (zwanym dalej „WIX”). WIX narzędzie do tworzenia i hostingu stron internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, WIX jest używany do rejestrowania zachowań użytkowników, źródeł odwiedzających, regionu odwiedzających stronę i
Przeanalizowano liczbę odwiedzających. WIX przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookie, które są wymagane do wyświetlenia witryny i zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookie).
Dane gromadzone za pośrednictwem WIX mogą być przechowywane na różnych serwerach na całym świecie. Serwery WIX znajdują się między innymi w USA.
Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu WIX o ochronie danych:
https://www.wix.com/about/privacy. Według WIX przekazywanie danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych
Komisji UE lub porównywalnych gwarancji na podstawie Art. 46 RODO. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.
WIX jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana w możliwie najbardziej rzetelny sposób. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.DSGVO i §25 ust.B.odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można w każdej chwili odwołać.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Prywatność
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Jana Piotra
Süderstraße 3
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog
Telefon: +49 (0) 4856 368
E-mail: peters@kohl-direkt.de


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


czas przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.


Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie
strona
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w
Jeśli Twoje urządzenie końcowe (np. poprzez odcisk palca urządzenia) wyraziło zgodę, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można w każdej chwili odwołać. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania czynności przed zawarciem umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO. Poniższe paragrafy niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje o odpowiednich podstawach prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

 

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich
Korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych m.in.
Kraje trzecie, które nie są bezpieczne na mocy przepisów o ochronie danych. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje
dane osobowe są przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Dlatego nie może
Można wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, którą już wyraziłeś. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciwko
Poczta bezpośrednia (art. 21 RODO)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO
JEŚLI JEST TO ZROBIONE, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE WSTRZYMAĆ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z KONKRETNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE,
PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI. JEŚLI SPRZECIWIACIE SIĘ,
NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANE OSOBOWYCH, JEŚLI NIE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ KOMPLEKSOWYCH PODSTAW PRZETWARZANIA, KTÓRE NADCHODZĄ NAD TWOIM INTERESEM, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU USTANOWIENIE, WYKONYWANIE LUB OCHRONĘ ROSZCZEŃ PRAWNYCH (Pkt. 1 DOCHODZENIE RODO). ).
JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE WNIEŚĆ SPOWIEŚCI NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA TAKICH CELÓW REKLAMOWYCH; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH (Sprzeciw
W STYLU. 21 ABS. 2 RODO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO osoby poszkodowane mają prawo do złożenia skargi do:
organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.


Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w
następujące przypadki:
Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz
zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
Kiedy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ćwiczeń,
Jeśli potrzebujesz obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.  Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


4. Zbieranie danych na tej stronie
Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz do nas zapytanie przez formularz kontaktowy, Twoje dane zostaną pobrane z
Formularz zapytania zawierający dane kontaktowe, które podałeś tam w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań, są przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane; zgoda jest w każdej chwili
odwołalny. Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon lub faks, Twoje zapytanie będzie zawierało wszystko
Uzyskane dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) są przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Dane, które wysłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie powiesz nam, abyśmy je usunęli
zażądać cofnięcia zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu wniosku). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


5. Wtyczki i narzędzia
mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać czcionek internetowych Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO.Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.


Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


Źródło:
https://www.e-recht24.de

bottom of page